БНТ – Вяра в общесвото

На 5.1.2013 г. в предаването на БНТ „Вяра и общество” водещият Горан Благоев разговоря с известния български историк доц. д-р Веселина Вачкова. Повод бе книгата й „Сердика е моят Рим” и акцентът на диалога бе раннохристиянското наследство на днешната българска столица. Заглавието на книга е заимствано от култовата фраза на Константин Велики: „Сердика е моят Рим”. От нея ще научите защо официализирането на християнската религия започва не с Медиоланския (Миланския) едикт от 313 г., каквато е популярната версия, а със Сердикийския едикт от 311 г., каква е ролята и значението на Сердикийския събор от 343 г. за развитието на християнството през следващите векове и защо Сердика, днешна София, заслужава да бъде наречена „първата християнска столица в света”.