Снимките

Васил Левски, облечен в униформа с куртка тип „венгерка”, реквизит от ателието на фотографа Карол Поп де Сатмари. Букурещ, 1868 г. Униформата е подобна на тази на участниците в Първа българска легия от 1862 г. (Фото 1)

Васил Левски – знаменосец в четата на Панайот Хитов.
Първата снимка на Апостола, т.н. байрактарска, е направена от фотографа Анастас Карастоянов през август 1867 г. в Белград. (Фото 2)

Васил Левски , брат му Христо Кунчев и Христо Иванов – Големия. Белград, 1867 г. Фотограф Анастас Карастоянов. (Фото 3)

Васил Левски сред участници във Втората българска легия в Белград, 1867 г. Фотограф Анастас Карастоянов. (Фото 4)

Васил Левски. Пета фотография на Апостола, направена през лятото на 1870 г. (Фото 5)

Васил Левски, 1870 г. От шестия портрет на Апостола са запазени само фотокопия. (Фото 6)

Васил Левски – портрет от 1872 г., Букурещ, направен след Общото събрание на БРЦК. По този портрет, т.н. „полицейски”, Апостола е търсен из цялата страна през есента и зимата на 1872 г. Запазени са три оригинални екземпляра и няколко стари фотокопия. (Фото 7)

Родния дом на Апостола в Карлово (Фото 8)