Дългът: „Да помним!” не е резервиран за трагедиите, нито привилегия на гонените  д-р Веселина Вачкова             Сердика-Средец-Триадица-София е един от европейските градове с най-богата и най-неизследвана история. Няма да е пресилено, ако се каже, че историята на София до 809 г., а и след това, чак до Освобождението и избирането на града за българска […]