Превод на  горното: Манифест (обръщение), ВМ „ССС” – Виртуален музей „Сердика – Средец – София”. Основна идея на Манифеста: синтезирано формулиране на целта на ВМ „ССС” и нейното постигане. А тя е: след като реалният свят постепенно се пренася във виртуалния, защо да не пренесем част от семантичната ос „Сердика – Средец – София” там. […]