И в календара на древните българи 21 декември е последният. Но – за тази година, защото трите дни след     зимното равноденствие не ги броели – тях се отдавали на грижи    за празника, с който ще посрещнат раждането на Новото слънце. Това сетне дискретно е преминало в християнските песни на народа ни, но […]